PIA staat voor Partner in Assistentie. Partner zijn in jouw ondersteuningsnoden, dat is wat wij willen zijn en doen. Wij willen niet in jouw plaats denken of doen, maar naast jou staan om ervoor te zorgen dat jouw PVB vlot loopt.

Sinds de start van de persoonsvolgende financiering in 2017, kunnen volwassen personen met een beperking zelf beschikken over een persoonsvolgend budget (PVB). Dit laat hen toe om zelf keuzes te maken, op basis van hun noden en vragen. Dat is een hele stap vooruit ten opzichte van vroeger, toen het ondersteuningsaanbod in de sector sterk “aanbod gestuurd” was. Hiermee bedoelen we dat je enkel beroep kon doen op de ondersteuning die door de overheid erkend en gesubsidieerd was. Ook al was dat aanbod de afgelopen jaren sterk uitgebreid, je had op die manier weinig grip op de wijze van jouw ondersteuning.

Met het PVB hebben budgethouders wél heel wat keuzemogelijkheden:

  • Je kan kiezen voor een voucher. Met een voucher besteed je je PVB bij een vergunde zorgaanbieder. De ondersteuning die je ontvangt kan zowel residentieel als ambulant (in de thuissituatie) zijn. De ondersteuning kan collectief of individueel zijn.
  • Je kan kiezen voor cash. Het cashsysteem biedt heel wat mogelijkheden om je budget te besteden (dienstencheques, vrijwilligers, vervoer, interim, bijstandsorganisatie, zelfstandige,….). Van deze organisaties of bedrijven ontvang je een factuur voor de ondersteuning die je vraagt. Je betaalt dit zelf met je PVB en dient de kosten in bij het VAPH. PIA is zo'n organisatie die actief is binnen de cashbesteding.

 

Onze troef?

Doorgaans hebben organisaties of bedrijven waar je als persoon met een handicap terecht kan om je PVB cash te besteden geen echte kennis van de gehandicaptensector. Een interimkantoor of een sociaal secretariaat richt zich bijvoorbeeld naar allerlei sectoren. Dienstenchequebedrijven richten zich naar de gehele bevolking. Iedereen kan er gebruik van maken.

Kenmerkend voor PIA is dat wij ontstaan zijn uit en deel uitmaken van de “ADO-groep”. ADO Icarus is een vergunde zorgaanbieder die meer dan 30 jaar ervaring heeft in de gehandicaptensector en actief is over heel Vlaanderen. Hierdoor kunnen wij binnen PIA zeer goed op maat werken van jouw handicap. Wij hebben een goed zicht wat er allemaal komt kijken bij het beheren van een persoonsvolgend budget en kennen de kneepjes van het vak.