Missie & Visie

  • PIA wil dat personen met een beperking maximaal in hun thuissituatie ondersteund kunnen worden
  • PIA wil de dat personen met een beperking zo autonoom mogelijk hun zorg en leven kunnen vormgeven, en wil dit voor zoveel mogelijk personen.
  • PIA wil voor een gekwalificeerde autonomie staan waarbij personen met een beperking in hun kracht worden gezet om tot autonomie te komen. PIA wil hierbij verder gaan dan het klassieke zelfstandig wonen en méér zorg & ondersteuning bieden als dat nodig is.
  • PIA wil ook een maatschappelijke rol opnemen door op een kostenbewuste en efficiënte manier zorg aan te bieden, zonder daarbij afbreuk te doen aan de kwaliteit van zorg of tewerkstelling. Op die manier willen we een antwoord bieden op de wachtlijsten in de zorgsector.
  • PIA wil zowel een partner zijn voor personen met een beperking als voor de assistenten die door hen tewerk worden gesteld. We willen dat zij in een goede verstandhouding tewerk worden gesteld met het nodige respect dat ze verdienen om op die manier kwaliteit van zorg en tewerkstelling te bekomen.

 

Hoe willen we dit waarmaken?

  • PIA wil een one-stop-shop zijn inzake de meest courante cash bestedingsmogelijkheden. Op die manier willen we de administratie voor budgethouders beperken en zo eenvoudig mogelijk maken.
  • We werken samen met bijstandsorganisaties en andere organisaties om budgethouders zo goed mogelijk te ondersteunen in hun rol als budgethouder. We zien daarin een rol ook weggelegd voor PIA (bijv. ondersteuning inzake werkgeverschap).
  • We denken toekomstgericht en streven actief naar een uitbreiding van onze dienstverlening. We spelen in op maatschappelijke ontwikkelingen en grijpen deze als kans om in de toekomst modules toe te voegen aan ons aanbod (bv. binnen de sociale economie).