• Op maat
  • Uiterst behulpzaam
  • Persoonsgericht

Ondersteuning op jouw manier

PIA staat voor Partner in Assistentie. Partner zijn in jouw ondersteuningsnoden, dat is wat wij willen zijn en doen. Wij willen niet in jouw plaats denken of doen, maar naast jou staan om ervoor te zorgen dat jouw PVB vlot loopt.

PIA biedt kwalitatieve en vraag gestuurde ondersteuning voor de budgethouder, waarbij de budgethouder zijn budget flexibeler kan inzetten en er flexibelere loon- en arbeidsvoorwaarden zijn voor de assistenten.

Lees meer over ons

Ons aanbod

Sociaal secretariaat

Deze module is er voor budgethouders die hun budget volledig zelfstandig kunnen en willen in handen nemen. Maar ook voor personen die overtuigd zijn dat ze alles in huis hebben om een goede werkgever te zijn en hiervoor geen ondersteuning nodig hebben.

Vrijwilligers

Wil je graag vrijwilligers inzetten met je PVB? PIA vormt de brug tussen jou als budgethouder en een gespecialiseerde vrijwilligersorganisatie.

Deeleconomie

Dit onderdeel van ons aanbod is momenteel nog niet actief. Houd onze facebookpagina in de gaten voor verdere updates!

Interim

Dit onderdeel van ons aanbod is momenteel nog niet actief. Houd onze facebookpagina in de gaten voor verdere updates!