7 mei 2024

Werk je als persoonlijke assistent bij een budgethouder? Dan is onderstaand nieuwsitem voor jou interessant.

Op 20 februari 2024 werd een CAO afgesloten in het PC 337 voor de toekenning van een syndicale premie. De premie is van toepassing op alle werknemers die vallen onder dit PC voor de non-profitsector, met uitzondering van diegenen die tewerkgesteld zijn bij één van de mutualiteiten.

Wat zijn de voorwaarden?

  • Je bent lid van een vakbond.
  • Je werkt op het moment van je aanvraag bij een organisatie onder het PC 337.

Wat is het bedrag van de syndicale premie?

  • Je ontvangt een premie van € 47,50 als je een deeltijdse bijdrage betaalt.
  • Je ontvangt een premie van € 95 als je een voltijdse bijdrage betaalt.

Hoe verloopt de controle en aanvraagprocedure?

Het Fonds voor Risicogroepen 337 is verantwoordelijk voor de controle en administratieve afhandeling van de premie. De volledige procedure voor de aanvraag van de premie verloopt digitaal.

Hoe vraag je de premie aan?

  • Het Fonds bezorgt de nodige informatie aan de verbonden werkgevers (in dit geval budgethouders).
  • Het is aan jouw werkgever (budgethouder) om de informatie per mail naar jou door te sturen.
  • Voor 2024 zal dit moeten gebeuren vóór 15 juni.
  • Je bent zelf verantwoordelijk om de juiste link te gebruiken en te voldoen aan de aansluitingsvoorwaarden van de desbetreffende vakorganisatie.
  • Je hebt hiervoor 4 maanden de tijd.
  • Laattijdige aanvragen worden niet aanvaard voor terugbetaling in het lopende jaar, maar kunnen uitzonderlijk tijdens de aanvraagperiode in het jaar daaropvolgend worden terugbetaald. De retroactiviteitsperiode bedraagt 1 jaar, in 2024 en 2025 bedraagt deze retroactiviteitsperiode 2 jaar.

Nog vragen? Neem dan gerust contact met ons, wij helpen je graag verder.

Contacteer ons