27 oktober 2021

Stel jij als budgethouder van een persoonlijke-assistentiebudget een persoonlijke assistent te werk via een arbeidsovereenkomst of takenovereenkomst (sociaal secretariaat)? Dan heb je recht op extra middelen om het minimumloon van jouw persoonlijke assistent te kunnen garanderen (VIA 4-middelen). Hou er rekening mee dat vanaf 1 januari 2022 takenovereenkomsten (dus overeenkomsten met een gezinslid of met een familielid verwant tot de tweede graad) geen recht meer geven op VIA 4-middelen.

Wijziging vanaf 1 januari 2022

In 2021 zal je zowel voor takenovereenkomsten als voor overeenkomsten met individuele begeleiders nog VIA 4-middelen ontvangen. Vanaf 1 januari 2022 zal dat voor takenovereenkomsten niet meer het geval zijn.

2021 wordt een overgangsjaar, waarin je jouw huidige overeenkomsten met individuele begeleiders correct kan registreren. Als bestaande overeenkomsten met individuele begeleiders fout geregistreerd zijn bij het VAPH, kan je die via het e-loket mijnvaph.be stopzetten en opnieuw registreren onder het juiste type overeenkomst: takenovereenkomst (overeenkomst met een familielid tot de 2e graad) of overeenkomst met een individuele begeleider. 

Verbetering statuut persoonlijke assistenten en individuele begeleiders

In de VIA 4-akkoorden werden een aantal maatregelen ingevoerd om het statuut van de persoonlijke assistent of individuele begeleider te verbeteren.

Als je een persoonlijke assistent of individuele begeleider tewerkstelt via een arbeidsovereenkomst dan moet je aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • minstens het sectoraal minimumloon volgens PC 319.01 betalen, namelijk 11,0646 euro bruto per uur (opgelet: dit bedrag kan geïndexeerd worden)
 • de vergoeding voor verplaatsingen voor woon-werkverkeer van jouw assistent betalen volgens PC 319.01
 • de vergoeding voor dienstverplaatsingen (verplaatsingen die de assistent maakt tijdens de werkuren) betalen overeenkomstig PC 319.01 

De bovenstaande voorwaarden gelden niet bij een takenovereenkomst, en om die reden geven ze geen recht op VIA 4-middelen. 

De VIA 4-middelen zijn dus enkel van toepassing op een arbeidsovereenkomst. Alle andere overeenkomsten (takenovereenkomsten, overeenkomsten met interimkantoren …) geven geen recht op VIA 4-middelen.

Opgelet: dienstverplaatsingen kunnen enkel ingebracht worden als kosten binnen het persoonsvolgend budget, niet binnen het persoonlijke-assistentiebudget.

Welke kosten geven recht op VIA 4-middelen?
 • loonfiches van de assistent
 • facturen van het sociaal secretariaat (RSZ, bedrijfsvoorheffing, beheerskosten)
 • creditnota’s, maaltijdcheques, kosten met betrekking tot vakantiegeld en eindejaarspremie, eventuele opzegkosten
Welke kosten geven geen recht op VIA 4-middelen?
 • kosten voor preventie en bescherming op het werk
 • arbeidsongevallenverzekering
 • ecocheques
 • sport- en cultuurcheques
 • cadeaucheques
 • eenmalige premies
Hoe worden VIA 4-middelen uitbetaald?

Het is niet omdat je recht hebt op VIA 4-middelen, dat je ze ook effectief gestort krijgt. De VIA 4-middelen zijn niet jaaroverschrijdend.

Als blijkt dat je binnen jouw jaarbudget gebleven bent, worden er geen VIA 4-middelen gestort. Kosten die je registreert boven het jaarbudget en die recht geven op VIA 4-middelen, worden onmiddellijk uitbetaald.

Via mijnvaph.be kan je jouw totale budget inclusief de VIA 4-middelen raadplegen. Het totale bedrag getoond op de budgetlijn, is dus inclusief jouw recht op VIA 4-middelen.

Naarmate je kosten registreert die recht geven op VIA 4-middelen, zal het totale bedrag van jouw budgetlijn verhogen.

Het resterende bedrag dat zichtbaar is op jouw budgetlijn, is het maximumbedrag dat je nog aan kosten kunt registreren.

Je kan maximum 7 % aan VIA 4-middelen ontvangen en gebruiken voor kosten binnen jouw jaarbudget. Kosten boven het jaarbudget en de VIA 4-middelen, moet je met eigen middelen bijpassen op jouw PAB-rekening.

Lees meer over VIA 4-middelen