27 oktober 2021

Heb je een arbeidscontract met een persoonlijk assistent of individuele begeleider? Lees dan zeker onderstaand nieuwsitem.

Het minimumloon van assistenten of begeleiders PAB/PVB wordt met terugwerkende kracht verhoogd vanaf 1 januari 2021. Dat is zo bepaald in de Collectieve Arbeidsovereenkomst (CAO) van 6 juli 2021 betreffende de loonvoorwaarden van de persoonlijke assistenten met een arbeidsovereenkomst in het kader van PAB en PVB in uitvoering van VIA 6. Het zogenaamde VIA 6-akkoord (zesde Vlaams Intersectoraal Akkoord) bepaalt een verhoging van het minimumloon van 1.858,38 euro naar 2061,41 euro bruto per maand.

Wat moet je doen? Je moet vanaf 1 januari 2021 jouw assistenten of begeleiders minstens het nieuwe minimumloon betalen. Je zal dus, voor elk arbeidscontract met een persoonlijk assistent of individuele begeleider in 2021, moeten nagaan of je het overeengekomen minimumloon hebt uitbetaald. Zo niet kan je de nodige verhoging via ingediende kosten onder de arbeidsovereenkomst indienen. Het VAPH zal, onder voorbehoud van goedkeuring door de Vlaamse Regering, een tegemoetkoming betalen om deze verhoging van het minimumloon te bekostigen. Het is momenteel nog onduidelijk wanneer deze tegemoetkoming zal worden uitbetaald. Doordat de eindejaarspremie berekend wordt als een percentage van het minimumloon, zal ook de verplichte eindejaarspremie vanaf 2021 stijgen. Hiervoor zal opnieuw een cao worden afgesloten, die het bedrag van de eindejaarspremie 2021 zal bepalen. Van zodra hierover meer info is, zal het VAPH uitgebreid communiceren.

Wil je meer info hierover of zit je met een vraag?

Contacteer ons