24 november 2021

Mensen met een beperking kunnen voor zorg en ondersteuning een persoonlijk assistent inschakelen. De relatie tussen beide partijen is van groot belang maar vaak ook complex, blijkt uit een onderzoek van sociaal.net.

Sinds 2001 verstrekt het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) persoonlijke assistentiebudgetten aan volwassen personen met een handicap. Om hun zorgnood in te vullen, kunnen ze terecht bij een brede waaier aan zorgaanbieders en begeleidingsdiensten.

Daarnaast kunnen ze met dat budget ook persoonlijke assistenten inschakelen. Die bieden zorg en ondersteuning in een een-op-een-relatie. 

Om een zicht te krijgen op de mate waarin deze ondersteuningsvorm het verschil kan maken voor personen met een beperking, organiseerde sociaal.net in 2020 verschillende focusgroepen met belangenverenigingen, gebruikers, persoonlijke assistenten, onderzoekers en het VAPH. 

Uit dit onderzoek blijkt dat de relatie tussen de persoon met een beperking en zijn persoonlijk assistent van groot belang is.

Maar hoe rijm je het emotionele met het economische aspect nu best? Hoe weet je nu juist wat er van jou wordt verwacht als persoonlijk assistent?

Dat lees je in het volledige artikel van sociaal.net op https://sociaal.net/achtergrond/persoonlijke-assistent-dienaar-of-compagnon/